DPS w Lubuczewie DPS w Lubuczewie

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Szukaj:Szukaj: »

 

AKTUALNOŚCI

 

Mieszkańcom umożliwia się zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych. Dwa razy w miesiącu w kaplicy Domu odprawiane są nabożeństwa. Każdego roku ma miejsce kilkadziesiąt ważniejszych wydarzeń.

Wśród nich znajdują się:

- uroczystości z okazji określonych świąt oraz wydarzenia tematyczne i okazjonalne,

- bale i imprezy taneczne,

- turnieje tematyczne i sportowe,

- konkursy,

- spotkania muzyczne i teatralne, w tym prapremiery autorskich sztuk,

- festyny w zaprzyjaźnionych Domach Pomocy Społecznej i w naszym Domu,

- udział w konkursach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

- udział w projektach i warsztatach,

- wyjazdy do biblioteki, kina, teatru, muzeum, kręgielni oraz na basen,

- wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne do pobliskich miejscowości turystycznych,

- wycieczki piesze i rowerowe,

- turnusy rehabilitacyjne,

- udział w zawodach sportowych i wędkarskich.

 

W DPS Lubuczewo prężnie działają zespoły: grupa teatralna „Epitetem po Metaforze”, zespół wokalno-taneczny „Singersi”, Klub Literacko-Redakcyjny „Echo Depeesu”, szkółka wędkarska „Rybołów” oraz sekcja tenisa stołowego „Orły z Lubuczewa”, odnosząc sukcesy na płaszczyźnie gminne, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Laury zdobywają również prace Mieszkańców wykonywane na warsztatach terapii zajęciowej.

 

Na kulturalnej scenie DPS Lubuczewo dla Mieszkańców prezentują się zespoły wokalne i taneczne z pobliskich ośrodków kultury. Nasi Mieszkańcy natomiast pokazują swoje umiejętności na konkursach, festynach, warsztatach i spotkaniach różnej rangi.

 

Zdjęcia oraz szczegółowe informacje na temat wydarzeń, imprez i uroczystości odbywających się w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i z udziałem jego Mieszkańców znajdują się w zakładkach do sekcji „Aktualności”.

Liczba odwiedzin: 4086

© Copyright DPS w Lubuczewie, All Rights Reserved. Szablon strony: GRX.pl

    Zaloguj się    

Mapa strony