DPS w Lubuczewie DPS w Lubuczewie

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Szukaj:Szukaj: »

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

 

Działalność kulturalno-oświatowa ma na celu nie tylko urozmaicenie Mieszkańcom ich codziennego życia, lecz także przeświadczenia o własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości, rozwijania talentów i zainteresowań, kształtowania pożądanych zachowań i umiejętności.

 

Ważnym elementem zajęć kulturalno-oświatowych jest teatr, literatura, szeroko rozumiana muzykoterapia, sport oraz szeroki wachlarz wydarzeń, imprez i uroczystości cyklicznych. Wszelkiego typu zajęcia wymagające zaprezentowania swoich talentów scenicznych cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród Mieszkańców naszego Domu. Z dużym powodzeniem funkcjonuje grupa teatralna „Epitetem po Metaforze”, która zdobywa laury (pierwsze i drugie miejsca) na przeglądach powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych, zespół wokalno-taneczny „Singersi” i Klub Literacko-Redakcyjny (laury indywidualne za twórczość własną), którego dokonania można obserwować na łamach autorskiego pisma „Echo Depeesu”. Instruktor ds. kulturalno-oświatowych dba o współpracę z innymi podmiotami, która owocuje warsztatami i okazjonalnymi występami. Informacje na temat działalności kulturalno-oświatowej i osiągnięć Mieszkańców DPS Lubuczewo można znaleźć również na stronach 'Biuletynu Powiatu Słupskiego'.


Mieszkańcy z powodzeniem surfują po internecie, obsługują sprzęt audiowizualny i komputer. Kilkoro z nich korzysta z bibliotek słupskich i księgarni, realizując przy tym swoje literackie zainteresowania. Współpracujemy również z lokalnymi ośrodkami upowszechniania kultury, co owocuje cyklicznymi wyjazdami oraz prezentacjami na kulturalnej scenie DPS Lubuczewo. Bardzo ważna w działalności terapeutycznej Domu jest realizacja założeń autorskiego projektu 'Teatr dwóch światów. Teatr wykluczonych kluczem do świata eksperymentu'. Instruktor ds. k/o wspiera także Mieszkańców w ich zainteresowaniach sportowych, organizując turnieje i zawody.

Liczba odwiedzin: 1648

© Copyright DPS w Lubuczewie, All Rights Reserved. Szablon strony: GRX.pl

    Zaloguj się    

Mapa strony