DPS LUBUCZEWO DPS LUBUCZEWO

Szukaj:Szukaj: »

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
najlepszy na Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości „PUMA” 2014

 

   30 września tego roku grupa teatralna „Epitetem po Metaforze” z Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie autorską sztuką teatralną pt. „Artysta” zwyciężyła na V Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej „PUMA” w Dąbrowie Górniczej, zdobywając tym samym zaszczytny tytuł „Talent PUMA 2014”.


   Organizatorami międzynarodowych zmagań artystycznych, w których wzięło udział ponad 70 zespołów z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech i Słowacji, byli: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Warto nadmienić, że grupa teatralna z DPS Lubuczewo została zakwalifikowana do Przeglądu „PUMA” jako jedyna nie tylko z województwa pomorskiego, ale i całego Pomorza. Głównymi jego celami było: propagowanie i promocja twórczości artystycznej, prezentowanie dorobku artystycznego, rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontakt ze sztuką, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie twórczości artystycznej i arteterapii, doskonalenie warsztatu pracy oraz rozwijanie integracji lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.


   Zespół „Epitetem po Metaforze” zdobył w sumie 400 talentów, a głosy na niego oddało 10 z 11 jurorów. Puchar za zwycięstwo w międzynarodowych zmaganiach artystycznych przedstawiciele z DPS Lubuczewo otrzymali z rąk pana Andrzeja Pacia – Dyrektora DPS „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej, który pogratulował wspaniałego występu oraz wyraził słowa uznania na temat spektaklu z pięknym przesłaniem. Grupa zdobyła pierwsze miejsce na V Międzynarodowym Przeglądzie, nad którym honorowy patronat objęli: pani Anna Komorowska – Małżonka Prezydenta RP, pani Maria Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu RP, pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, pan Piotr Litwa – Wojewoda Śląski, pan Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego, pan Jakub Karfik – Ambasador Republiki Czeskiej, pan Ilgvars Klava – Ambasador Republiki Łotewskiej, pan Ivan Skorupa – Konsul Generalny Republiki Słowacji, pan Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górniczej.


   Zwycięstwo i tytuł „Talent PUMA 2014” grupa teatralna DPS Lubuczewo osiągnęła autorską sztuką pt. „Artysta” przedstawiającą losy tytułowego Artysty – (S)twórcy, który zmaga się z własnym talentem, niemocą twórczą, bliskimi mu osobami oraz przeciwnościami życia codziennego. Gra ciałem przy komentarzu słowno-muzycznym pozwala wydobyć głębię i przesłanie spektaklu – nieśmiertelność artystycznej działalności człowieka. Główny bohater rodzi się na scenie, jest targany czterema żywiołami i własnymi myślami. Tworzy, bo tylko to robi najlepiej – rzeźbi Anioła Życia i Śmierci, który później okaże się dla niego katem, rysuje na ścianie kontury własnego ciała jakby przeczuwał nadchodzącą zgubę, wreszcie kreśli ogromnego feniksa – symbol własnego ponownego narodzenia oraz nieśmiertelności stworzonych dzieł. W pewnym momencie wędruje po zaświatach: odwiedza niebo, a tam swoją Muzę; czyścieć, w którym Matka i Ojciec przeżywają zwykły dzień – pracę i kłótnie; w piekle spotyka Bandytów pozbawiających go ziemskiej, cielesnej powłoki i życia doczesnego.


   Na samym początku spektaklu głos Boga oznajmia: „Stworzyłem człowieka doskonałego w swoim kształcie, zachowaniu i rozumie. Nie stworzyłem go artystą, sam się taki stał. Od tej pory tworzy, stwarza i wytwarza. Tworzy historie, stwarza innych ludzi, wytwarza krainy. Ten oto artysta śmie zwać się Bogiem! Ha, ha, ha! Śmie zwać się Panem życia i śmierci, władcą duszy i ciała! Samozwańczy szaleńcze! Ja jestem twoim Bogiem! Jestem twoim Stwórcą! W moich rękach jest Twój los! I twoje życie…”


   Swoją sytuację i rozterki duszy tytułowy Artysta wyraża, mówiąc: „Moja historia jest bardzo prosta. Jestem Artystą. Stwarzam ludzi, a raczej daję im życie, tchnienie. Mój talent, moja pasja, to moje przekleństwo. Życie jest przekleństwem, które ogranicza mnie w tworzeniu. Mój dar jest mi kamieniem u nogi, hamuje mnie, zatrzymuje, nie daje się realizować. Wciąż szukam i poszukuję. Czy znajdę to, czego oczekuję? Kimże byłbym bez tych poszukiwań? W końcu Bóg po coś mnie stworzył. Wiem, że długa droga przede mną. Tę drogę nazywają życiem.”


   Zespół „Epitetem po Metaforze” pokonał blisko 700 km, żeby zaprezentować swoje umiejętności na Przeglądzie w Dąbrowie Górniczej. Na przygotowaniach natomiast jego członkowie spędzili trzy miesiące, w sumie blisko 150 godzin, również gościnnie występując, wielogodzinnie pracując nad scenografią, kostiumami, scenariuszem, mimiką, gestami i szeroko rozumianą ekspresją sceniczną.


   Aktorzy z DPS Lubuczewo pierwszy raz wzięli udział w przeglądzie międzynarodowym. Do tej pory najważniejszym wyróżnieniem dla nich było zwycięstwo i zdobycie nagrody Wójta Gminy Chmielno Pana Zbigniewa Roszkowskiego za najciekawszą prezentację wykonaną zgodnie z motywem przewodnim XIII Jarmarku Folklorystycznego i Przeglądu Dorobku Kulturalnego Środowisk Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego w Chmielnie 22 maja tego roku. Zespół zaprezentował tam również autorską sztukę pt. „Futurystycznie” na kanwie dzieła Heronima Jarosza Derdowskiego pt. „O Panu Czorlińsczim co do Pucka po Sece jachoł”. Grupa pokonała 13 innych konkursowych przedstawień, zyskując uznanie i podziw dla działań teatralnych, które są doskonałym uzupełnieniem zajęć prowadzonych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy oraz kultywują tradycję narodową, przybliżając ją innym.


    Zajęcia i warsztaty teatralne prowadzone z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie pokazują, że dzięki sztuce człowiek może realizować swoje pasje i niwelować skutki choroby. Praca nad przedstawieniami teatralnymi daje członkom „Epitetem po Metaforze” ogromną radość i satysfakcję przede wszystkim ze wspólnie spędzonego czasu. Poprzez zajęcia teatralne pokonują oni swoje słabości i lęki, zwiększając pozytywną motywację i redukując stres przed wystąpieniami publicznymi. Wzrasta u nich poczucie pewności siebie, wiara we własne siły i możliwości, wreszcie sensu pracy w grupie, którą cechuje kreatywność, dekonstrukcja schematów i stereotypów oraz pragnienie obcowania z drugim człowiekiem – widzem, który jest dla „Epitetem po Metaforze” najważniejszy. To dla niego tworzone są spektakle, które poruszają najważniejsze dla zespołu aspekty i wycinki rzeczywistości.


    Jest to zespół, który powstał w DPS Lubuczewo w styczniu 2014 roku. Jego nazwa została zaczerpnięta z terminologii związanej z budową wiersza (stąd w nazwie epitet i metafora). Cóż piękniej oddaje barwy teatru, wcieleń aktorskich, kostiumów i scenografii jak metafora? Metafora zawsze ma dalsze konotacje, odnosi się do znaczeń ukrytych. Epitet natomiast jest dookreśleniem rzeczownika, w tym przypadku osoby, wydarzenia, sytuacji. Stąd nazwa, która nas charakteryzuje – skomplikowanych w twórczych niuansach, pozytywnie i utalentowanie zakręconych. Mecenat nad grupą i opiekę merytoryczną sprawuje Dyrektor DPS Lubuczewo Pani Marianna Kawiecka. Dzięki jej zaangażowaniu zespół ma możliwość twórczej i swobodnej pracy oraz uczestnictwa w wymianie teatralnej z grupami z innych ośrodków, a także prezentacji swoich dokonań na scenach teatralnych w całej Polsce.


   W zwycięskiej sztuce pt. „Artysta” wystąpili: pan Marcin Kruk – Artysta – (S)twórca; pan Kamil Latka – Anioł Życia i Śmierci; pani Dorota Kieruzal – Muza; pani Magdalena Hasiec – Matka; pan Ernest Jachimek – Ojciec; pan Edmund Łukasik – Bandyta. Scenografię, kostiumy i rekwizyty przygotowano pod kierunkiem pani Małgorzaty Berdeckiej, instruktorki terapii zajęciowej DPS Lubuczewo. Natomiast za scenariusz, reżyserię, muzykę, pomysł i koncepcję spektaklu odpowiada pan Krzysztof Surowiec, instruktor ds. kulturalno-oświatowych DPS Lubuczewo.

 

Liczba odwiedzin: 1439

© Copyright DPS LUBUCZEWO, All Rights Reserved. Szablon strony: GRX.pl

    Zaloguj się    

Mapa strony