Magicznym dniem jak co roku w naszym Domu jest szósty grudzień. W tym uroczystym dniu wręczono Mieszkańcom Nagrody i wyróżnienia Dyrektora DPS za aktywną postawę, zaangażowanie, realizowanie założeń rehabilitacji społecznej oraz godne reprezentowanie Domu w 2021 roku. Pani Dyrektor DPS w Lubuczewie – Monika Bill życzyła laureatom realizowania swoich pasji, dalszego zaangażowania oraz licznych sukcesów. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! Dodatkowo Mikołaj rozdawał słodkości a Mieszkańcy skorzystali z zaproszenia na uprzednio przygotowany poczęstunek.