Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpslubuczewo.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://dpslubuczewo.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia umieszczone przed 2022-02-01 nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  • Część dokumentów PDF nie jest dostępna cyfrowo;

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Trwają pracę nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony https://dpslubuczewo.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Jesiołowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 8462630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk, położony jest przy drodze krajowej nr 213. W miejscowości Lubuczewo skręcamy w lewo w kierunku miejscowości Rowy, po prawej stronie znajduje się znak informacyjny DPS. Po przejechaniu ok.200 m. skręcamy w prawo i kierujemy się do bramy wjazdowej DPS. Po prawej stronie bramy znajduje się dzwonek i domofon. Bramę otwiera automatycznie personel po sygnale dzwonka. Za bramą na wprost znajduje się parking dla samochodów. Do budynku prowadzą cztery wejścia: główne i 3 boczne. Przed wejściem głównym do DPS znajdują się schody ( trzy stopnie). Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony w poręcz. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek, który należy nacisnąć aby dostać się do środka. Do sekretariatu należy kierować się na pierwszą kondygnację poprzez hol wejściowy schodami na wprost wejścia ( 13 stopni ) lub windą znajdującą się po prawej stronie schodów. Sekretariat znajduje się na pierwszej kondygnacji po prawej stronie schodów i windy, pokój nr. 39. Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia budynku. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku jest winda. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla niewidomych i słabowidzących, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Na terenie placówki znajduje się jadalnia wyłącznie dla mieszkańców. Brak udogodnień dla rodzin z dziećmi i dla osób niesłyszących i niedowidzących. Na każdym poziomie budynku znajduje się przestrzeń do odpoczynku.

 

Dostępność do tłumacza języka migowego

brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.