Bardzo duże znaczenie przywiązuje się do zapewnienia Mieszkańcom całodobowej, jak najlepszej opieki. Są oni pod stałą opieką medyczną, a podstawową opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny i lekarz psychiatra. Mieszkańcy korzystają z opieki lekarzy wszystkich specjalności. Porady, badania i konsultacje odbywają się na terenie Domu w gabinecie pielęgniarskim jak również w pokojach mieszkalnych. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, a także zlecone przez lekarzy zabiegi wykonują wykwalifikowane pielęgniarki. Wszyscy Mieszkańcy objęci są opieką pielęgniarki środowiskowej.

Nad bezpieczeństwem i komfortem podopiecznych czuwa kadra pielęgniarek i wykwalifikowanych opiekunów. Profesjonalny zespół pracowników z dużą odpowiedzialnością realizuje powierzony zakres obowiązków. W zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych świadczonych przez Dom Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską, która ukierunkowana jest na bieżącą obserwację i ocenę ich stanu zdrowia.