Rehabilitacja zazwyczaj przebiega kilkuetapowo. Duża liczba atrakcyjnych zajęć i odpowiedni poziom rehabilitacji, szerokie kontakty z ludźmi z zewnątrz, nie tylko z osobami przebywającymi w DPS, pomagają w usprawnieniu Mieszkańca. Odpowiednio prowadzona rehabilitacja ułatwia adaptację do nowych warunków życia i akceptację niepełnosprawności.

W Domu znajduje się kompleksowo wyposażona sala rehabilitacyjna prowadzona przez instruktorów fizjoterapii. Rehabilitacja ruchowa obejmuje szereg czynności mających na celu poprawę bądź utrzymanie motoryki Mieszkańców na dotychczasowym poziomie. W głównej mierze opiera się ona na kinezyterapii, która ma za zadanie:

 • poprawić kondycję ruchową;
 • poprawić czynnościowy zakres ruchu;
 • usprawnić chód;
 • zapobiegać przykurczom;
 • usprawnić funkcjonowanie układu krążeniowo – oddechowego;
 • przywrócić lub zminimalizować utracone w wyniku urazu bądź choroby, funkcje.

Wspomagająco stosuje się zabiegi fizykalne oraz masaż. Program rehabilitacyjny dostosowany jest do konkretnej jednostki chorobowej i stadium choroby. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

W celu podnoszenia sprawności i aktywizacji Mieszkańców organizuje się:

 • wycieczki,
 • zabawy ruchowe,
 • zawody sportowe,
 • turnus rehabilitacyjny,
 • udział w rajdzie rowerowym,
 • wycieczki rowerowe po okolicy,
 • wędkowanie,
 • wyjazdy na basen,
 • zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.