Światowy Dzień Roweru to coroczne święto obchodzone na świecie 3 czerwca. Rower to pojazd, który pozwala dbać o zdrowie, środowisko oraz łączy ludzi i zacieśnia więzi. Nasi mieszkańcy chętnie korzystają z tego środka transportu w celach rekreacyjnych, ale także zdrowotnych.