Wsparcie psychologiczne i mobilizowanie własnych zasobów w sytuacji kryzysu i stresu psychologicznego naszym Mieszkańcom zapewnia Pani Agnieszka - psycholog. Rolą jej jest pomoc Mieszkańcom w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie. Dlatego organizujemy grupowe pogadanki nawiązujące do wydarzeń otaczających nas wokół i aktualnych problemów, z którymi się borykamy.