21 LISTOPAD - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W NASZYM DOMU.
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
które jest świętem wszystkich osób pracujących
na rzecz potrzebujących pomocy,
składamy wszystkim Pracującym w naszym Domu serdeczne życzenia oraz podziękowania.
Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie
w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka oraz życzliwość i wrażliwość.
Życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia
oraz satysfakcję osobistą i zawodową.