1 marca odbyła się w naszym Domu prelekcja przygotowana przez Państwową Straż Pożarną w Słupsku. Przedstawiciel straży omówił zagadnienia przeciwpożarowe spowodowane czadem i ogniem. Wśród tematów pojawiły się m.in.:
- zagrożenia, przyczyny i skutki pożaru oraz zadymienia pomieszczeń,
- czas rozprzestrzeniania pożaru,
- na czym polega ewakuacja i jak sprawnie ją przeprowadzić,
- cenne minuty ratujące życie poszkodowanego,
- zespołowe rozwiązywanie problemów.
Prelekcję urozmaicono prezentacją multimedialną, a także przemyśleniami i rozważaniami.