Spacer z psem w Schronisku dla Zwierząt - TOZ w Polsce oddział Słupsk po raz kolejny pozwolił naszym Mieszkańcom otworzyć się, pokazać swoje serce i empatię do zwierząt i pomocy im. Działania, które dają Mieszkańcom możliwość nawiązania przyjaźni, kontaktu z lokalną społecznością, czy też przełamanie stereotypów społecznych są niezwykle ważne dla Nich, a wspieranie przez osoby z niepełnosprawnościami istot słabszych od siebie - to piękna inicjatywa pod hasłem " Nie bądź obojętny", którą realizuje Uniwersytet Trzeciego Wieku - Gmina Słupsk z Redzikowa wspólnie z naszym Domem.