Udział w spotkaniach religijnych. Wyjazd Mieszkańców do kościoła na msze.