Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie (województwo pomorskie, powiat i gmina Słupsk; w odległości 9 km od miasta Słupsk) powstał w 2000 roku dzięki staraniom władz wojewódzkich i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rozpoczętą w 1993 roku budowę zakończyło Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dom usytuowano w starym parku z ciekawym drzewostanem, przy trasie turystycznej do Słowińskiego Parku Narodowego, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz w pobliżu atrakcyjnych nadmorskich miejscowości wczasowo - turystycznych w powiecie słupskim: Ustka, Rowy, Poddąbie.

DPS w Lubuczewie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi (jedyny o takim profilu w naszym powiecie). To jednostka organizacyjna Powiatu Słupskiego o zasięgu ponadgminnym, przeznaczona dla 112 osób, które mieszkają w dwu- i trzyosobowych pokojach o wysokim standardzie.

Od roku 2015 (z przerwą od stycznia 2018 - do kwietnia 2019 roku) Dyrektorem DPS Lubuczewo jest Pani mgr Monika Bill.
Współtwórczynią i Dyrektorem Domu od samego początku była Pani mgr Marianna Kawiecka.
Dzięki ich wysiłkom i staraniom Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie funkcjonuje godnie i reprezentacyjnie.