Zajęcia techniczne są uzupełnieniem oferty terapeutycznej w ramach rehabilitacji społecznej Mieszkańców DPS Lubuczewo. Realizują założenia ergoterapii - prac manualnych w ramach terapii zajęciowej. Mieszkańcy Domu podczas zajęć technicznych wykonują drobne prace z wykorzystaniem materiałów drewnianych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi.