Działalność kulturalno-oświatowa ma na celu nie tylko urozmaicenie Mieszkańcom ich codziennego życia, lecz także przeświadczenia o własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości, rozwijania talentów i zainteresowań, kształtowania pożądanych zachowań i umiejętności.

Ważnym elementem zajęć kulturalno-oświatowych jest teatr, literatura, szeroko rozumiana muzykoterapia, sport oraz szeroki wachlarz wydarzeń, imprez i uroczystości cyklicznych. Wszelkiego typu zajęcia wymagające zaprezentowania swoich talentów scenicznych cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród Mieszkańców naszego Domu. Z dużym powodzeniem funkcjonuje grupa teatralna „Epitetem po Metaforze”, która zdobywa laury (pierwsze i drugie miejsca) na przeglądach powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych, zespół wokalno-taneczny „Singersi” i Klub Literacko-Redakcyjny (laury indywidualne za twórczość własną), którego dokonania można obserwować na łamach autorskiego pisma „Echo Depeesu”, a także Dyskusyjny Klub Książki organizowany w Objeździe i Dyskusyjny Klub Filmowy. Instruktor ds. kulturalno-oświatowych dba o współpracę z innymi podmiotami, która owocuje warsztatami i okazjonalnymi występami. Informacje na temat działalności kulturalno-oświatowej i osiągnięć Mieszkańców DPS Lubuczewo można znaleźć również na stronach 'Biuletynu Powiatu Słupskiego'.

Od 2016 roku ważnym wydarzeniem kulturalnym jest organizacja Letniego Festiwalu Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych 'Kolorowe Anioły' dla podopiecznych różnych placówek z terenu województwa pomorskiego.

Mieszkańcy z powodzeniem surfują po internecie, obsługują sprzęt audiowizualny i komputer. Kilkoro z nich korzysta z bibliotek słupskich, realizując przy tym swoje literackie zainteresowania. Współpracujemy również z lokalnymi ośrodkami upowszechniania kultury, co owocuje cyklicznymi wyjazdami oraz prezentacjami na kulturalnej scenie DPS Lubuczewo. Bardzo ważna w działalności terapeutycznej Domu była realizacja założeń autorskiego projektu 'Teatr dwóch światów. Teatr wykluczonych kluczem do świata eksperymentu' i projektu 'Artystycznie intelektualni, czyli 10 dni dla kultury'. Instruktor ds. k/o wspiera także Mieszkańców w ich zainteresowaniach sportowych, organizując turnieje i zawody.