Praca socjalna obejmuje działania związane z przyjęciem nowego Mieszkańca, prowadzeniem dokumentacji Mieszkańca, reprezentowaniem Mieszkańca w sprawach urzędowych, udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych, prowadzeniem korespondencji w sprawach Mieszkańca.

Działalność pracy socjalnej w Domu ma na celu: tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej adaptacji nowoprzyjętych Mieszkańców, integrację Mieszkańców w nowym środowisku, przełamanie izolacji społecznej, kształtowanie prawidłowych postaw i relacji międzyludzkich z innymi Mieszkańcami i personelem DPS. Pracownicy socjalni szczególny nacisk kładą na utrzymanie lub odbudowanie kontaktu Mieszkańca z rodziną.

Od początku istnienia Domu podopieczni tworzą Samorząd Mieszkańców, którego wybieralnym reprezentantem jest Rada Mieszkańców. Rada jest rzecznikiem interesów Mieszkańców i partnerem Dyrektora Domu w dążeniu do realizacji potrzeb podopiecznych.

Podczas cyklicznych spotkań Rada Mieszkańców przedstawia różne propozycje, zmiany jak również życzenia mające na celu polepszenie jakości życia, porusza również sprawy trudne. Doświadczenie pokazuje, że takie rozmowy mają ogromne znaczenie w uczeniu umiejętności obiektywnej oceny sytuacji, budowaniu lepszych relacji, wyciszaniu i łagodzeniu negatywnych emocji.

Członkowie Rady swoją działalnością udowadniają, że są znaczącym czynnikiem współdecydującym w kwestiach dotyczących potrzeb Mieszkańców i sprawniejszego funkcjonowania placówki. Dzięki temu wszyscy Mieszkańcy DPS Lubuczewo mają wpływ na życie Domu.