Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji osób, której główny cel stanowi podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, czynności i pracy. W toku terapii zajęciowej Mieszkańcy wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę przez stopniowe wykonywanie (zgodnie z indywidualnymi możliwościami) bardziej złożonych czynności. Terapia zajęciowa ma za zadanie zwiększać samodzielność Mieszkańców.

Wykwalifikowani instruktorzy terapii zajęciowej rozwinęli szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby każdy mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu się podobał, odpowiadał, sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Odbywają się więc różnorodne zajęcia, m.in. rękodzielnictwo, decoupage, dekoratorstwo, papieroplastyka, malowanie na szkle, zajęcia plastyczne i kulinarne, zdobnictwo, zabawoterapia, zajęcia fotograficzne, nauka gry na gitarze, silwoterapia – kontakt z przyrodą.